Pimpinan

Prof. Dr. Hj. HASMYATI, M.Kes.
DEKAN FIK UNM (2022-2026)

Dr. SYAHRUDDIN, M.Kes.
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. HIKMAD HAKIM, M.Kes.
Wakil Dekan Bid. Administrasi Umum

Dr. IRVAN SIR, M.Kes.
Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan

Dra. ICHSANI, M.Kes.
Wakil Dekan Bid.Kerjasama

Dr. Juhanis, M.Pd. Dr. Hasbunallah AS., M.Pd. Dr. Nukhrawi Nawir, M.Kes. Abd. Rahman, S.Or., M.Pd. A. Atssam M., S.Or., M.Kes. dr. Nurussyariah, S.Ked., M.App., Sci. Dr. Rusli, M.Kes.
Kajur/Kaprodi PJKR Kajur/Kaprodi PJKR-ke SD-an Kajur/Kaprodi PKO Kajur/Kaprodi IKOR Kajur/Kaprodi Adminkes Kajur/Kaprodi Gizi Kajur/Kaprodi Fisioterapi

Dr. Sudirman, M.Pd. Dr. Suriah Hanafi, M.Kes. Dr. Nurul Musfira A., M.Pd. Bustang, M.Sc., PhD. Dr. Wahyudin, M.Pd. Dr. M. Rachmat K., M.Pd. Sarifin G., S.Or., M.Kes.
Sekjur/prodi PJKR Sekjur/prodi PJKR-ke SD-an Sekjur/prodi PKO Sekjur/prodi IKOR Sekjur/prodi Adminkes Sekjur/prodi Gizi Sekjur/prodi Fisioterapi

 
Iskandar, S.Pd., M.Pd. Ricardo V. Latuheru, S.Pd., M.Pd. Dr. Saharullah, M.Pd. dr. Mutmainnah, S.Ked., M.Kes. Etno Setyagraha, S.Or., M.Or. Dr. Arimbi, S.Or., M.Pd.
KaLab PJKR Ka Lab PJKR ke SD-an Ka Lab PKO Ka Lab. IKOR Ka Lab. Adminkes Ka Lab. Gizi Ka Lab. Fisioterapi